Rekonstrukcija ušne školjke - Microtia

Deformitet ušne školjke (mikrotija)


Deformitet ušne školjke nosi sa sobom smanjenje samopouzdanja, kako kod dece sa urođenim deformitetom (mikrotijom), tako i kod odraslih koji su prilikom povrede delimično ili potpuno izgubili uho. Nedostatak ušne školjke značajno narušava estetski izgled lica i glave.

Najbolje rešenje za ovakve pacijente je rekonstrukcija ušne školjke, koja predstavlja jednu od najkomplikovanijih procedura u plastičnoj hirurgiji. Mali broj hirurga u svetu je obučen za ovu vrstu hirurgije. Naš tim već tri godine uspešno primenjuje najsavremeniju hiruršku tehniku rekonstrukcije ušne školjke u Srbiji.

Mikrotija - najčešći razlog deformiteta


Jedno od oko 7.000 dece u svetu rodi se sa deformisanom ušnom školjkom ili sa potpunim nedostatkom ušne školjke (anotija). Mikrotija se češće javlja kod dečaka i obično je jednostrana. Ukoliko je drugo uho normalno omogućen je nesmetan razvoj sluha i govora.

Kod dece sa mikrotijom neophodan je pregled otorinolaringologa (ORL) i provera sluha. Audiološka obrada podrazumeva tonalnu liminiranu audiometriju (u uzrastu od 4 godine), timpanometriju i otoakustičnu emisiju i BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry) test. Ukoliko je potrebno, analiza spoljašnjeg ušnog kanala, srednjeg i unutrašnjeg uha se najčešće sprovodi primenom kompjuterizovane tomografije (KT).

Pacijenti sa jednostranom mikrotijom/atrezijom obično imaju normalan sluh sa suprotne strane i rehabilitacija ovih bolesnika najčešće podrazumeva praćenje ili eventualno korišćenje aparata za poboljšanje sluha, kao i stalne kontrole logopeda. Pacijenti sa obostranom mikrotijom/atrezijom zahtevaju što raniju primenu nekih od aparata za poboljšanje sluha – slušni aparat za koštanu provodljivost zvuka (Bone Anchored Hearing Aid-BAHA ili Bone Retained Hearing Aid-soft BAHA).

Otvaranje spoljašnjeg ušnog kanala (atresiaplasty) podrazumeva veoma kompleksnu hirurgiju, rezultati su nepredvidivi, a popravka sluha je minimalna (uz neophodnu stalnu negu kanala). To je razlog da se konstrukcija kanala i konstrukcija bubne opne (tympanoplasty) praktično ne izvode kod pacijenata sa mikrotijom, osim u izuzetno retkim slučajevima, i to posle rekonstrukcije ušne školjke, da se ne bi narušio anatomski integritet ove regije.

Ohrabrujuća vest je da postoji hirurško rešenje koje će detetu dati prirodan izgled.

Autologna rekonstrukcija ušne školjke - najbolje rešenje


U svetu se nude tri opcije rekonstrukcije ušne školjke - korišćenjem proteze, veštačkim materijalom (MEDPOR), kao i rekonstrukcija hrskavicom pacijenta.

Ušna proteza je alternativa rekonstrukciji ušne školjke. Operativni zahvat se obavlja u jednom ili dva akta, proteza se zadržava u poziciji osteointegracijom titanijumskih implantata u kost ili pomoću adhezivnih traka. Deca su loši kandidati za protezu, jer su neophodne stalne posete lekaru, održavanje higijene i česte zamene proteze na dve do pet godina. Proteze mogu biti dobro rešenje za odrasle pacijente, kada je oštećenje ušne školjke posledica traume ili karcinoma.

Druga mogućnost rekonstrukcije ušne školjke podrazumeva primenu veštačkog materijala - poroznog polietilena velike gustine (porous polyethylene PPE; MEDPOR, Stryker, Newnan, GA) i moguća je od treće godine života. Prednost ove intervencije je što nema uzimanja rebarne hrskavice, kao i postizanje dobrog oblika ušne školjke. Neophodno je pokrivanje tempororparijetalnom fascijom (TPF) radi sprečavanja komplikacija kao što su izloženost hrskavičavog rama, fraktura implanta, nekroza kože i infekcija.

Najbolje rešenje za rekonstrukciju ušne školjke predstavlja autologna rekonstrukcija, kada se za stvaranje ušne školjke koristi hrskavica rebra samog pacijenta. Mogućnost odbacivanja tkiva samog pacijenta je minimalna, pacijent se najbolje adaptira na sopstveno tkivo, a u rukama veštog i obučenog hirurga hrskavicu je moguće oblikovati tako da izgled ušne školjke bude potpuno prirodan.

Koraci u rekonstrukciji ušne školjke


Multidisciplinarni pristup prilagođen svakom pacijentu


Deformiteti ušne školjke u sklopu mikrotije su različito klasifikovani. Svaki pacijent zahteva posebnu obradu, a hirurški pristup mora da bude individualno prilagođen pacijentu.

Naš tim, predvođen dr Aleksandrom Uroševićem i dr Aleksandrom Vlahovićem, koristi hirurški pristup doktorke Fransoaz Firmin iz Pariza, vodećeg svetskog stručnjaka za rekonstrukciju ušne školjke, kod koje je dr Urošević proveo devet meseci na stručnom usavršavanju.

Rekonstrukcija ušne školjke prema tehnici dr Firmin podrazumeva dva operativna zahvata. U prvom se formira ušna školjka koja se plasira potkožno, a u drugoj proceduri se vrši odvajanje ušne školjke.

Svi pacijenti koji se podvrgavaju rekonstrukciji ušne školjke prolaze preoperativnu obradu od strane multidisciplinarnog tima (hirurg, ORL specijalista, anaesteziolog i dečiji psiholog).

Preduslov da se ova procedura izvede jeste da dete ima najmanje osam godina, kada dečije uho dostiže veličinu kao kod odrasle osobe, i da obim grudnog koša bude najmanje 60 cm, kako bi bilo dovoljno hrskavice da se sprovede rekonstrukcija ušne školjke.

Iz dva koraka do prirodne ušne školjke


U prvom aktu, koji traje između pet i sedam sati, hirurg uzima rebarnu hrskavicu, oblikuje od nje okvir (uho) i postavlja ga ispod kože (ušna školjka dobija veran anatomski oblik, ali je pozicionirana uz glavu). Po završetku prvog operativnog zahvata u operativnu ranu se plasiraju dva drena koji izvlače sadržaj koji se skuplja u okolini proteze. Drenovi stoje do četiri dana. Rana na grudnom košu, gde se uzima hrskavica, ostavlja minimalni ožiljak. Pacijent dobija antibiotsku i analgetsku terapiju. Dužina boravka u bolnici traje do tri dana.

Odvajanje hrskavičavog rama (drugi akt) se vrši najmanje šest meseci posle prve intervencije. Procedura traje do tri sata i posle odizanja hrskavičavog rama predeo iza uha se pokriva kožnim režnjevima iza ušne školjke i autotransplantatom kože pacijenta uzetim sa glave (minimalni ožiljak) ili iz prepone.


Ova prezentacija koristi "kolačiće" (eng. cookies) za prikupljanje statističkih podatka (Google Analytics i Facebook Pixel) o upotrebi i efikasnosti naše internet prezentacije kako bi prilagodili našu interakciju sa Vama.

 Prihvatam   Pročitajte više